Past: Karaoke at Seis Amigos

Seis Amigos

Seis Amigos will host karaoke from 7 to 10 p.m. Thursdays.

Past Dates & Times

Thursday, June 25, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, July 2, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, July 9, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, July 16, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, July 23, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, July 30, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, August 6, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, August 13, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, August 20, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, August 27, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, September 3, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, September 10, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, September 17, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, September 24, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, October 1, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, October 8, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, October 15, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, October 22, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm
Thursday, October 29, 2020, 7:00 pm - 10:00 pm

Map

Seis Amigos
1832 N. Kingshighway, Cape Girardeau, MO 63701